ජාතික මට්ටමේ ක්‍රියාකාරකම්

  • ජාතික මට්ටමේ ක්‍රියාකාරකම්

 අ. ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට බාලක ශූරතා -  හර්මන්ලෝස් කුසලාන කඳවුර
ශිෂ්‍යභට බාලක බලඇණි, ඇගයීම් කදවුරුවලින් ඉහළ ලකුණු ලබාගන්නා ලද ඛණ්ඩ සහභාගී වෙමින් වර්ෂ අවසානයේ සමස්ථ ලංකා මට්ටමෙන් පවත්වනු ලබන විශේෂිත කුසලාන කඳවුරකි. වසර 101 ක් පැරණි අභියෝගතා කුසලානයක් වන අතර මෙම කුසලානය ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය වෙත පරිත්‍යාග කර ඇත්තේ එවකට ජ්‍යෙෂ්ඨ දිසා විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කල හර්මන් ලෝස් මැතිතුමන් විසිනි. ශිෂ්‍යභට බාලකයෙකු සතු ඉහළම ඉලක්කය මෙම කුසලාන කඳවුර වන අතර මේ සඳහා ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා යුධ. නාවික, ගුවන් හා පොලිස් බාලක ඛණ්ඩ සහභාගී වෙයි.

 

ආ. ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට බාලිකා ශූරතා -  ද සොයිසා කුසලාන කඳවුර
ශිෂ්‍යභට යුධ, නාවික, ගුවන් හා පොලිස් බාලිකා ඇගයීම් කඳවුරුවලින් ඉහළ ලකුණු ලබාගන්නා ලද ඛණ්ඩ සහභාගී වෙමින් වර්ෂ අවසානයේ සමස්ථ ලංකා මට්ටමෙන් පවත්වනු ලබන තවත් විශේෂිත කුසලාන කඳවුරකි. වසර 1917 දී පිරිනැමීම ආරම්භ කරන ලද මෙම කුසලානය ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය වෙත පරිත්‍යාග කර ඇත්තේ ජේ.ඒ.ආර්. ද සොයිසා මැතිතුමන් විසිනි.

 

ශිෂ්‍යභට බාලිකාවක සතු ඉහළම ඉලක්කය මෙම කුසලාන කඳවුර වන අතර මේ සඳහා ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා යුධ. නාවික, ගුවන් හා පොලිස් බාලිකා ඛණ්ඩ සහභාගී වෙයි.

 

ඇ.   සමස්ත ලංකා පෙරදිග තූර්යවාදන බාලක ඇගයීම් කඳවුර
ඈ.   සමස්ත ලංකා පෙරදිග තූර්යවාදන බාලිකා ඇගයීම් කඳවුර
ඉ.    සමස්ත ලංකා අපරදිග තූර්යවාදන බාලක ඇගයීම් කඳවුර
ඊ.    සමස්ත ලංකා අපරදිග තූර්යවාදන බාලිකා ඇගයීම් කඳවුර

තූර්ය වාදන ඛණ්ඩ සහිත පාසල්වල ශිෂ්‍යභට භටවියන් සඳහා සමස්ථ ලංකා මට්ටමෙන් පවත්වනු ලබන වාර්ෂික ඇගයීම් කඳවුරු වේ. සමස්ත ලංකා පෙරදිග බාලක හා බාලිකා ශූරතාවය දිනාගන්නා ලද ඛණ්ඩ සඳහා පිළිවෙලින් තපිතන් ජීඩබ් ජයතිලක බණ්ඩාර අභියෝගතා ශූරතා පලිහද, ශ්‍රීමතී සරෝජනී තේවනායගම් ශූරතා පලිහ ද පිරිනැමේ.  සමස්ත ලංකා අපරදිග බාලක හා බාලිකා ශූරතාවය දිනාගන්නා ලද ඛණ්ඩ සඳහා පිළිවෙලින් මේජර් ජෙනරල් ටීඅයි වීරතුංග වීඑස්වී එන්ඩීසී පීඑස්සී අභියෝගතා ශූරතා පලිහද, බ්‍රිගේඩියර් ඒඊආර් අබේසිංහ කේඑස්වී ශූරතා පලිහ ද පිරිනැමේ. 

 

උ. කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට ජාතික ශූරතා කඳවුර


කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට යුධ, නාවික, ගුවන් හා පොලිස් බාලිකා ඇගයීම් කඳවුරුවලින් ඉහළ ලකුණු ලබාගන්නා ලද ඛණ්ඩ සහභාගී වෙමින් වර්ෂ අවසානයේ සමස්ථ ලංකා මට්ටමෙන් පවත්වනු ලබන තවත් විශේෂිත කුසලාන කඳවුරකි. වසර 1910 දී ඇරඹි කණිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට පුහුණුව ආරම්භ කර ඇති අතර එවක් පටන් කඳවුරු ගත වී ඇති බවට ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ ඉතිහාසය සාක්ෂි දරයි. 1981 දී  කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍යභට පුහුණුව නවත්වා ඇති අතර අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් හා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම මත 2016 වර්ෂයේ දී නැවත ආරම්භ කර, 2017 වර්ෂයේ දී නැවත කඳවුරු ගත කිරීම ආරම්භ කරන ලදි.

 

ඌ.   ජාතික නිදහස් දින උත්සව පෙළපාලිය


සෑම වසරකම පෙබරවාරි 04 දින පවත්වනු ලබන ජාතික නිදහස් දින පෙළපාලිය සඳහා ශිෂ්‍යභට බලකාය නියෝජනය කරමින් ශිෂ්‍යභටයින් 300 ක් හා නිලධාරීන් 09 ක් සහභාගී වේ.

 

  • විදේශ සංචාර

විදේශ රටවල ආරාධනාවෙන් ශිෂ්‍යභට කඳවුරු හමුදා උත්සව හා ජනරජ දින උත්සව සඳහා සහභාගීවීම පුහුණුවීම. පුහුණු ශිල්පීය ක්‍රම අධ්‍යනය.

  • විශේෂ කඳවුරු
  • ශිෂ්‍යභට උසස් පාඨමාලාව (ජ්‍යෙකොනොනින් සඳහා)
  • කනිෂ්ඨ නායකත්ව පාඨමාලාව
  • තුර්යවාදන කොනොනි පාඨමාලාව

 

 

ප්‍රධාන සාරධර්ම

ජාශිබ නිලධාරීන් හා පාසල් ශිෂ්‍යභටයින් අතර ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ ක්‍රියාකාරකම් වර්ධනය සඳහා පහත සඳහන් පරිදි ප්‍රධාන වූ සාරධර්ම (Core Values) මඟපෙන්වනු ලැබේ.

අ.     ජාතික සංවර්ධනය සඳහා ජාතිමාමක වගකීම පිලිබඳ හැඟීම ශිෂ්‍යභටයින් තුල වර්ධනය කිරීම.
ආ.    ජාතික ඒකීයත්වය හා සමාජ එකාබද්ධතාවය යන හැඟීම් වර්ධනය කිරීමට විවිධ ආගම්, භාෂා, සංස්කෘති, ජනවර්ග, ජීවන රටා, ආකල්ප හා පුරුදු සඳහා ගෞරව කිරීම.
ඇ.    ශ්‍රී ලංකා පාලන ක්‍රමය තුල නිදන්ගතව පවතින සාරධර්ම ඉගෙන ගැනීමට හා ඇගයීමට කැපවීම.
ඈ.   නීතිය හා අපක්ෂපාතී බවින් යුත් අධිකාරියක වටිනාකම හඳුනා ගැනීම.
ඉ. ජන සංවර්ධන හා වෙනත් සමාජයීය වැඩසටහන් සඳහා සහභාගීත්වය.
ඊ.   මනා හරයකින් යුත්, අවභාවිතයෙන් තොර හා වෙනත් අහිතකර සෞඛ්‍ය පුරුදු වලින් තොර සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක්.
උ.  දුප්පත් හා සාමාජයීය වශයෙන් අපහසුතාවන්ට ලක්වූ සහෝදර ජනතාවගේ අවශ්‍යතා සඳහා සංවේදීතාවය.
ඌ.  හික්මීම හා ස්ව-පරීක්ෂාවෙන් යුත් පුරුදු ඉගැන්වීම.
එ.  අවංකභාවය, විශ්වාසනීයත්වය, ස්ව-පරිත්‍යාගය, උට්ඨාන වීර්යය හා කැපවීමෙන් වැඩ කිරීමේ වටිනාකම අවබෝධ කරගැනීම.

ඒ.  අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති දැනුම, ප්‍රඥාව හා බලයට ගෞරව කිරීම.
ඔ. යහපත් සමාජයීය ආචාර ධර්ම හා ආචාර විධි අවශෝෂණය කරගැනීම.   

 

 

පුහුණු සංකල්ප හා දර්ශනය


අ.    සංවිධානාත්මක පුහුණුවක් තුළින් නායකත්වය උදෙසා තරුණ ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම.
ආ.   චරිත සංවර්ධනය සහ නිපුණතා සංවර්ධනය.
ඇ.   හමුදාමය පුහුණුවකට සමාන (භෞතික සහ මානසික) පුහුණුවක් තුළින් තරුණ පෞරුෂත්වය වර්ධනය කිරීම.
ඈ. සමාජ අවබෝධය සහ සමාජ සේවය.
ඉ.  අත්දැකීම් සහිත උපදේශකයින් මගින් ශිෂ්‍යභටයින් හිතකාමී විෂය නිර්දේශයන් කෙරෙහි යොමු කරවීම සහ අමතර බරක් නොවන පරිදි කේවලවාදී මෙන්ම කණ්ඩායම් කේන්ද්‍රගත පරිසරයක් තුළදී, ඔවුන්ගේ නිපුණතාවයන් සහ දක්ෂතාවයන් වර්ධනය කිරීම.
ඊ.    නවෝත්පාදනය, ආකර්ශනය හා ආරක්ෂාව සපිරි ඉහළ මට්ටමේ පුහුණුවක් තුළින් තරුණ ප්‍රජාව ආශ්වාදජනක කිරීමට සුදුසු, පුහුණුවට අදාල යටිතල පහසුකම් ශිෂ්‍යභට බාලක බාලිකාවන් වෙත ලබාදීම.
එ.    පුහුණුකරුවන්ගේ දක්ෂතා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වෘත්තීමය විශේෂඥයින් මඟින් නවමු පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.
ඒ. ජාතික මට්ටමේ කඳවුරු /තරඟාවලි /ක්‍රියාකරම් සඳහා දියුණු සැලසුම්ගත පුහුණුවක් ලබාදීම.
ඔ.  තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන් තුළින් අනාගත ගෝලීය ප්‍රවණතා නිරාවරණය කිරීම.

 

   ශිෂ්‍යභට බලකායේ පරමාර්ථ

අ.   කණ්ඩායම් හැඟීම්, නායකත්ව ගුණාංග සහ තැනට සුදුසු නුවණ ඇති

කිරීම.
ආ.   රටට වැඩදායී තරුණ පරපුරක් බිහිකිරීම
ඇ.   කණ්ඩායමක් ලෙස වැඩ කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම තුලින් අනාගත නායකත්වයට ශිෂ්‍යභටයන් හුරුකිරීම.
ඈ.  වගකීම් දැරීම හා සමාජානුයෝජනය ඇතිකිරීම තුලින් යහපත් දරු පරපුරක් බිහිකිරීම
ඉ.  කායික, මානසික හා  බුද්ධි වර්ධනය සඳහා ශිෂ්‍යභටයන්ට අවස්ථාව සැලසීම

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශිෂ්‍යභට බලකායේ පුහුණු අවස්ථා

     .    යුධ බාලක ඇගයීම් කඳවුරු
ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ බාලක බලඇණි 29 ක් පවතින අතර වාර්ෂිකව ඒ ඒ ලඇණි වෙතින් ස්වාධිනව තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණ පවත්වා, ඉන් ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා යුධ ශිෂ්‍යභට ඛණ්ඩ 25 බැගින් සියළුම බලඇණි අදියර 12 ක් යටතේ රංටැඹේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ කඳවුරු ගත කෙරේ.

 

     .   යුධ බාලිකා ඇගයීම් කඳවුරු
ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ බාලිකා බලඇණි 09 ක් පවතින අතර වාර්ෂිකව පොදුවේ  බලඇණි වෙතින් තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයක් පවත්වා, ඉන් ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා යුධ ශිෂ්‍යභට බාලිකා ඛණ්ඩ  රංටැඹේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ කඳවුරු ගත කෙරේ.

 

     .   නාවික, ගුවන්, පොලිස් ඇගයීම් කඳවුරු
නාවික, ගුවන්, පොලිස් යන අංශයන්ගෙන්ද ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකාය සමන්විත බැවින් බාලක හා බාලිකා යන දෙපාර්ශවයෙන් ම වාර්ෂික සැලැස්මක් යටතේ වෙන වෙනම කදවුරු ගත කෙරේ.

 

ඈ.       තූර්යවාදන ඇගයීම් කඳවුරු
ත්‍රිවිධ හමුදා උපදේශකයින් හා ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායේ නිලධාරින් යටතේ පුහුණුව ලබන තූර්ය වාදන ශිෂ්‍යභටයින් පෙරදිග, අපරදිග යන අංශයන්ගෙන් වාර්ෂිකව කඳවුරු ගත කෙරෙන අතර එකී කඳවුරු ද බාලක හා බාලිකා කඳවුරු වශයෙන් දෙඅංශයකි. එම සියළුම කඳවුරු පැවැත්වෙන්නේ රංටැඹේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදීය.

ඉ.        පාසල් මට්ටමේ පුහුණුවීම් කටයුතු
වාර්ෂිකව කදවුරු ගතවීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහාත් විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් වශයෙන් පාසල් මට්ටමෙන් ශිෂ්‍යභට කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර අනුමත පාසල් වේලාවෙන් අනතුරුව පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරයි.

ඊ.         බලඇණි මට්ටමේ පුහුණුවීම්
පාසල් මට්ටමේ පුහුණුවීම්වලින් අනතුරුව රංටැඹේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ කඳවුරු ගත කිරීම සඳහා සුදුසු ඛණ්ඩ තෝරා ගැනීමත්, එසේ තෝරාගන්නා ලද ඛණ්ඩ සඳහා පුහුණුවීම් අවස්ථා වැඩි කිරීම සඳහා බලඇණි වෙතින් පුහුණු කඳවුරු පවත්වයි.


(1)   එක්දින පුහුණු කඳවුරු
(2)   දෙදින පුහුණු කඳවුරු

 

උ.        පළාත් මට්ටමේ පුහුණුවීම්
පාසල් මට්ටමේ පුහුණු කිරීම් හා බලඇණි මට්ටමේ පුහුණු කිරීම් අධීක්ෂණය කිරීම හා බලඇණි වෙතින් ලබා දෙන පුහුණුවීම් වලට අමතරව පුහුණු කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පළාත් මට්ටමේ පුහුණුවීම් ලබා දේ.


(1)   එක්දින පුහුණු කඳවුරු
(2)   දෙදින පුහුණු කඳවුරු

 

     .    ආධුනික නිලධාරී පුහුණු පාඨමාලාව
පාසල්වල ශිෂ්‍යභට කටයුතු සඳහා ගුරුභවතුන්, විදුහල්පතිවරුන් හා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නියුතු අය හට බලා දෙන විධිමත් වූ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම සහිත දින 45 ක හමුදාමය විෂයපථයකින් සමන්විත පාඨමාලාවකි. මෙම පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කරන ආධුනික නිලධාරීන් බලඇණි වෙත අනුයුක්ත කරනු ලබන අතර එතැන් පටන්  තමන් ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරන පාසලේ හෝ වෙනත් පාසලක ශිෂ්‍යභට කටයුතු සිදු කළ හැක. පාඨමාලාව අවසන් කළ වසරක පරිවාස කාලයකින් පසු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් 2/ලුතිනන් නිලයේ අධිකාරයට පත් කරනු ලබයි.

 

     ආ.  නිලධාරී පුහුණු පාඨමාලාව
2/ලුතිනන් නිලයේ සිට මේජර් නිලය දක්වා වන නිල උසස් වීම්වලට අදාල පරීක්ෂණ පැවැත්වීමත්, නිලධාරීන්ගේ දැනුම යාවත්කාලීන වන පරිදි පුහුණුවීම් ලබා දීමත් නිලධාරී පුහුණු පාඨමාලාව පැවැත්වීමේ අරමුණු වේ. රංටැඹේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ  දී මෙම පාඨමාලාව වාර්ෂිකව පැවැත්වේ.

 

     ඇ.  ඛණ්ඩභාර නිලධාරී පාඨමාලාව
පාසල්වල ඛණ්ඩභාර නිලධාරීන් ලෙස කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම හා පුහුණුවීම් ලබා දීම වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව ඛණ්ඩභාර නිලධාරීන් සඳහා පමණක් වන පාඨමාලාවකි.

 

      ඈ.   තුර්යවාදන නිලධාරී පුහුණු පාඨමාලාව
තූර්ය වාදන ඛණ්ඩ පවතින සහ තූර්ය වාදන ඛණ්ඩ ඇරඹීමට අපේක්ෂිත පාසල් වල ඛණ්ඩභාර නිලධාරීන් වෙත වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන පාඨමාලාවකි.